ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 10/2562 ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครวาระพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ต.ค. 2562 เวลา 09:28 น.
 1533
เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 10/2562 ตั้งแต่วันที่ 7 - 18  ตุลาคม  2562 อายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครวาระพิเศษ อายุไม่เกิน  60 ปี)  (รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ,สมทบ,คู่สมรส,บุตร) ค่าสมัคร 4,040 บาท
 
UploadImage