ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ต.ค. 2562 เวลา 09:24 น.
 1372
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 7 - 18  ตุลาคม  2562   รับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา,บุตรบุญธรรม)  ค่าสมัคร 4,820 บาท