ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท (ล้านที่ 2) รอบที่ 11/2562 สมัครได้ที่สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 11:29 น.
 1715
เปิดรับสมัคร กสธท (ล้านที่ 2)  รอบที่ 11/2562 สมัครได้ที่สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 20  พฤศจิกายน  2562 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ,สมทบ(คู่สมรส,บุตร)  ค่าสมัคร 420 บาท