การเงิน

คำขอกู้เงินสายสนับสนุน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 14:05 น.
 302
รายละเอียด

                  สมาชิกสมทบสายสนับสนุน กู้ได้ 20 เท่าแต่ไม่เกิน 200,000 ผ่อนชำระ 60 งวด มีหุ้นคงเหลือ 20 % เงินคงเหลือ 25% หลักเกณฑ์การค้ำประกัน กลุ่มเดียวกันค้ำ 4 คน /หากมีข้าราชการค้ำ3คน

download เอกสารแนบ