สมาชิกภาพ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 16:34 น.

ตรวจสอบรายชื่อค่าคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 สมาคม กสธท.(ล้านที่1),กสธท.(ล้านที่ 2), สส.ชสอ.(เงิน 6 แสน)

ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์ของแต่ละสมามาคม เพื่อตรวจสอบเลขสมาชิกว่าตรงตามชื่อของสมาชิกหรือไม่ เนื่องจากสหกรณ์จะนำไฟล์รายชื่อนี้เขาไปหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ...

อัลบั้มภาพ