ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินหุ้นและเงินฝาก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 16:28 น.
 4525
                 รายละเอียด : ตามที่มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ให้จับรางวัลสมาชิกที่ฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่ถอนเป็นเวลา 3 เดือน จะได้สิทธิลุ้นรางวัลและให้จับสลากรางวัลสมาชิกที่ซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 28 กุมภาพนธุ์ 2560 นั้น บัดนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

          
Download เอกสารแนบ