ข่าวใหม่

เปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:45 น.
 706
เปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 28   ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน  2562
รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบ