สมาชิกภาพ

ยอดเรียกเก็บเงินคงสมาชิกภาพ สสธท,กสธท(ล้านที่2),สส.สชอ ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09:26 น.
 1230
รายละเอียด 

                ยอดเรียกเก็บเงินคงสมาชิกภาพ สสธท,กสธท(ล้านที่2),สส.สชอ ประจำปี 2562 รายละเอียดการชำระจะหักจากเงินปันผลก่อนสำหรับสมาชิกท่านใดยอดไม่พอหักให้ท่านนำเงินสดมาชำระได้ที่สหกรณ์

download เอกสารแนบ