ข่าวใหม่

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 2

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 10:42 น.
 253

สหกรณ์ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 2 เพื่อปรับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

เข้าไปตอบแบบสอบถามตามลิงค์ https://forms.gle/mXWaPXDwsERHW9TF6